Implementatie van HRM beleid

Zoekt u ondersteuning bij de implementatie van HRM beleid? Ik bereik snel resultaat met resultaatgerichte en pragmatische oplossingen.

Met name HRM professionals in MKB organisaties help ik vaak met concrete en praktische ondersteuning. Ik bied bijvoorbeeld hulp bij:

  • De invulling van een selectietraject
  • Het opzetten van een beoordelings- en functioneringstraject
  • De toepassing van de ziektewet
  • Het wel of niet afnemen van een persoonlijkheids- en capaciteitsanalyse
  • Een bespreking van een medewerker, die disfunctioneert
  • Hoe vertrek het beste kan worden aangepakt.

Ook bij andere HR vragen draag ik graag een steentje bij.

Neem contact op voor nadere informatie

Zoekt u hulp bij de implementatie van het HRM beleid? Neem dan contact om te bespreken hoe ik u kan helpen.